f6ff350f-0f2d-4826-892d-140c61d7375f THƯỞNG VIP HÚT HỒN MÀ KHÔNG NGÓ, THÌ KHÓ LÒNG NGỦ YÊN, QUÁ ĐÃ Khuyến Mãi

THƯỞNG VIP HÚT HỒN MÀ KHÔNG NGÓ, THÌ KHÓ LÒNG NGỦ YÊN, QUÁ ĐÃ

THƯỞNG VIP HÚT HỒN MÀ KHÔNG NGÓ, THÌ KHÓ LÒNG NGỦ YÊN, QUÁ ĐÃ

f6ff350f-0f2d-4826-892d-140c61d7375f THƯỞNG VIP HÚT HỒN MÀ KHÔNG NGÓ, THÌ KHÓ LÒNG NGỦ YÊN, QUÁ ĐÃ Khuyến Mãi

Đối tượng khuyến mãi: Toàn bộ hội viên của W388.com.co

Thời gian có hiệu lực: Từ 0h ngày 20/2/2022

Thời gian kết thúc: Khi có thông báo chính thức

Thời gian nhận thưởng: hệ thống tự động cập nhập khi hội viên đạt mức nạp và tổng cược theo quy định

Ví dụ: trong 1 tháng hội viên đạt tổng nạp 3388 điểm, hệ thống sẽ tự động cập nhập lên cấp vip 2 nhận mức thưởng sixty eight điểm ( doanh thu cần đạt để rút tiền là 68×2)

Điểm bảo lưu là 3 điểm, dựa trên tổng số cược hợp lệ trong tháng bằng tối thiểu với mức nạp là 3388. Điểm bảo lưu giúp hội viên giữ được mức vip trong tháng và không bị tụt hạng vip

9W8gA51 THƯỞNG VIP HÚT HỒN MÀ KHÔNG NGÓ, THÌ KHÓ LÒNG NGỦ YÊN, QUÁ ĐÃ Khuyến Mãi

 

Quy định:

1. Tất cả các khuyến mãi trên hệ thống w388bet dựa trên đơn vị tính: 1 điểm = a thousand vnd. Thời gian khuyến mãi dựa theo múi giờ gmt+8

2. W388bet có đội ngũ chuyên nghiệp kiểm tra việc lạm dụng và gian lận các khuyến mãi trên hệ thống. W388bet có quyền thu hồi các khoản tiền thưởng từ các tài khoản vi phạm quy định

3. W388bet có quyền quyết định cuối cùng về sự kiện và sửa đổi chấm dứt sự kiện khuyến mãi mà không cần thông báo trước

 

Cần hỗ trợ thông tin hội viên có thể liên hệ:

-Chat trực tuyến