5f4ca85a47ba0_vn_NG_post_Desk Khuyến Mãi Chưa được phân loại

Khuyến Mãi

NHẬN THƯỞNG NẠP FIBA VỚI 12BET

  1. Thực hiện gửi tiền và điền đầy đủ thông tin vào phiếu gửi tiền.
  2. Nhập Mã Thưởng fiba2022 khi bạn gửi phiếu gửi tiền của mình.
  3. Tiền thưởng sẽ được cập nhật ngay sau khi Khoản Tiền Gửi của thành viên thành công.

5f4ca85a47ba0_vn_NG_post_Desk Khuyến Mãi Chưa được phân loại